Nie da się napisać dobrej strategii marki, nie znając firmy. Nie da się też opracować dobrej kreacji, dobrego znaku towarowego, dobrego systemu identyfikacji wizualnej czy dobrego opakowania, nie rozumiejąc, z jakim klientem się pracuje. Potrzeby klienta, oczekiwania rynkowe, odnalezienie esencji marki, wyznaczenie długoterminowych celów, misji, nakreślenie wizji firmy. To kwestie, które brane są na warsztat podczas warsztatów strategicznych. Dlaczego praca warsztatowa agencji z klientem jest tak istotna?

Czym są warsztaty strategiczne?

Warsztaty strategiczne to niezwykle skuteczny sposób na dogłębne poznanie firmy. To też szansa, by cenne informacje zdobyć bezpośrednio od ludzi, którzy stoją za kluczowymi elementami  firmy i poznać ich potrzeby. Poznanie już na wstępnym etapie cech osobowości, mocnych i słabych stron czy przyjrzenie się organizacji pracy, kładzie podwaliny pod sukces na kolejnych etapach prac. 

Solidnie przygotowane warsztaty strategiczne są świetną okazją, by moderator posiadający wiedzę o marce i opracowywaniu strategii mógł zebrać jak najwięcej cennych informacji, a zbiera je, w przypadku warsztatów o wysokim stopniu skomplikowania, od przedstawicieli najważniejszych działów w firmie (dział R&D, dział marketingu, dział sprzedaży, dział finansów, dział technologii czy dział jakości). Moderator nie tylko słucha, ale zadaje celowe, precyzyjnie dobrane pytania. 

Etapy warsztatów strategicznych

W początkowej fazie koncentracja kierowana jest na jak najbardziej wnikliwe poznanie drugiej strony, na zrozumienie, w jakim momencie się znajduje, jakie są jej potrzeby, z kim przyszło jej konkurować i do kogo kieruje swoje produkty. Tu też jest przestrzeń na obserwacje działu badań czy  na przewidywane trendy. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze, gdzie każdy swobodnie może podzielić się swoim pomysłem i gdzie nikt nie obawia się oceny. Zebrane informacje, m.in. o produkcie, rynku, otoczeniu konkurencyjnym i odbiorcy zostają następnie porządkowane, celem opracowania obszarów strategicznych, nad którymi zespół pracować będzie w dalszej kolejności.  Z wybranymi kluczowymi obszarami prac zacząć można proces tworzenia adekwatnych rozwiązań.

Warsztaty strategiczne w Papajastudio
Warsztaty strategiczne w Papajastudio

W Papajastudio  mamy swoją autorską metodę przeprowadzenia warsztatów strategicznych, która pozwala nam opracować kompleksową strategię komunikacji marki. Dzięki tym działaniom nie tylko poznajemy firmę, ale też dowiadujemy się, z kim ona konkuruje, dowiadujemy się więcej o jej przedstawicielach, doprecyzowujemy potrzeby i oczekiwania, omawiamy pozycję rynkową, benchmarki rynkowe czy pożądany wizerunek.

Jesteśmy w stanie, właśnie podczas takich warsztatów, zdefiniować dokładnie potrzeby. Oczywiście, te potrzeby, na etapie strategicznym są weryfikowane i w tym momencie agencja brandingowa rekomenduje adekwatne i optymalne dla klienta rozwiązania. Nie zawsze to, co wydaje nam się naszą potrzebą, jest nią faktycznie. Dlatego ta rozmowa i pełna otwartość z naszej strony jest kluczowa. 

My, jako Papajastudio, jesteśmy podczas warsztatów nastawieni na klienta. Mamy ustrukturalizowany plan warsztatu. Wiemy, jakie informacje musimy uzyskać i zadajemy takie pytania, które w tym nam pomogą. Jako moderatorzy warsztatu dzielimy go na części i po realizacji każdej z nich zmierzamy do momentu, w którym zebrane już mamy wszystkie informacje, które chcieliśmy uzyskać. Zdobyte informacje poddajemy weryfikacji, by następnie, podczas kolejnego etapu zweryfikować z klientem materiał, który został opracowany. 

Efekty warsztatów i następujące po nich prace

Warsztaty wymagają solidnego przygotowania. Po nich następuje czas na opracowanie raportu podsumowującego i zaprezentowanie wraz z omówieniem go. Nadchodzi kolejno czas na pracę właściwą na bazie zebranego i przeanalizowanego materiału. Wspomniane prace mogą być już pracami kreatywnymi, a mogą być też kontynuacją działań nad strategią dla danej marki. 

Napisanie dobrej strategii marki idzie w parze z dobrym poznaniem firmy. Starannie opracowany plan warsztatów, wnikliwość i umiejętność słuchania są niezbędne, by odnieść sukces, a zatem odnaleźć esencję marki, wyznaczyć cele, do których firma będzie pomyślnie zmierzać.


Autor: Justyna