Zarządzanie firmą, jej wizerunkiem i komunikacją z klientem wymaga zręczności i odpowiednich narzędzi. W Papajastudio wypracowujemy odpowiednią strategię wspólnie z naszymi Klientami, dając im możliwość obserwacji procesów brandingowych i zrozumienia ich celowości. Brand consulting jest usługą, która wyznaczy fundamenty marki, aby właśnie na nich budować jej działalność.

Brief w brand consulting, czyli najważniejsze informacje o marce

Brand consulting rozpoczyna się od stworzenia przez Klienta briefu oraz omówienia go na spotkaniu briefingowym. Brief to opracowane przez Klienta informacje o danych firmy, sytuacji wyjściowej firmy, celu podjętych przez nią działań, charakterystyce marki, grupie docelowej, inspiracjach, przeznaczonym na projekt budżecie oraz oczekiwaniach względem agencji brandingowej.

Poprawnie przygotowany brief, a także jego dokładne omówienie na spotkaniu z Klientem ułatwi i usprawni proces kreatywny nam, czyli agencji brandingowej. Dzięki briefowi i jego omówieniu tworzona jest specjalistyczna diagnostyka marki. Stanowi ona punkt wyjścia do szczegółowej analizy wizerunkowej marki, a także jej działalności sprzedażowej i marketingowej.

Oto szczegółowe elementy briefu:

  1. Krótki opis działalności
  2. Zwrócenie uwagi na wyróżniki marki
  3. Krótka charakterystyka konkurencji
  4. Określenie grupy docelowej
  5. Motywacje do podjęcia działania
  6. Inspiracje dla marki
  7. Określenie preferencji związanych z: logo, nazwą, kolorystyką i motywem przewodnim
  8. Określenie oczekiwań wobec agencji brandingowej
  9. Budżet przeznaczany na proces (re)brandingu i projekty wdrożeniowe
  10. Ustalenie terminów projektów wykonywanych przez agencję

Warsztat strategiczny, czyli współpraca

Kluczowym elementem brand consultingu, tworzeniu lub redesignie marki jest przeprowadzenie warsztatu strategicznego, dzięki któremu wspólnie z Klientem wypracowujemy jej strategię. Jest to niezwykle istotne zarówno w procesie brandingu, jak i rebrandingu marki. W Papajastudio opracowaliśmy autorski, ustrukturyzowany plan przeprowadzania warsztatów strategicznych. Plan pozwala nam kompleksowo i efektywnie opracować strategię komunikacji marki. Dzięki temu Klient od początku wdrażania projektów obserwuje efektywne i celowe działanie.

Na podstawie przygotowanego przez Klienta briefu agencja brandingowa wyznacza wstępny plan działań marki. Działania te obejmą stworzenie szytego na miarę potrzeb Klienta warsztatu strategicznego. Podczas jego trwania informujemy naszych Klientów o naszej obiektywnej percepcji firmy. Umieszczamy także działalność firmy w kontekście przyszłości oraz wymarzonej przyszłości, która zakłada jak najlepsze efekty biznesowe. Pozwoli to na spojrzenie z dwóch stron na pojmowanie poprawnego i rozwojowego działania firmy. Szeroka perspektywa to klucz do sukcesu!

Podczas warsztatów ważne jest określenie preferencji dotyczącej nie tylko realnej działalności marki, ale i jej designu, wymiaru wizualnego. Klienci wybierają przykładowe kolorystyki, kroje pisma czy motyw przewodni.

Efektem warsztatów, czyli ścisłej współpracy z naszymi Klientami jest opracowany przez agencję raport strategiczny. Zawiera on podsumowanie wiedzy i ustaleń wypracowanych podczas warsztatów.

Zawarte są z nim potrzebne w budowaniu wizerunku i strategii marki punkty. Stanowią one mają bazę designu marki, jej strategii komunikacyjnej i sprzedażowej. Elementy jakie opisujemy to między innymi wartości marki i jej wyróżniki, styl komunikacji, DNA marki oraz jej archetyp.

brand consulting

Dodatkowe prace strategiczne, czyli kompleksowość i skuteczność

Prace strategiczne w ramach brand consulting obejmują także: audyt wizerunkowy, analizę rynku, analizę półki sklepowej, analizę działań konkurencji, analizę trendów społecznych.

Audyt wizerunkowy wraz z jego analizą stanowią niezmiernie ważny element w pracy nad budowaniem marki. W Papajastudio dobieramy i dopasowywujemy zakres audytu jest do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Celami przeprowadzonego audytu jest przede wszystkim dostarczenie Klientowi rzetelnych informacji o wizerunku ich marki, a także o tym, jak jako podmiot może być odbierana przez inwestorów, partnerów biznesowych, ale też nabywców jego produktów czy usług. Audyt wspomaga także zaplanowanie działań dotyczących wizerunku marki, a tym samym zwiększenie ich efektywność na późniejszych etapach.

Analizę rynku i działań konkurencji przeprowadza się po to, by jak najlepiej dostosować strategie sprzedażowe i marketingowe do ogólnych wymagań. Niezwykle istotna jest także analiza aktualnych trendów społecznych. Trend nie jest czymś chwilowym, buduje się przez lata i realnie wpływa na zmianę sposobu działania konsumentów, a co za tym idzie, przedsiębiorców. Ważne jest, aby zarówno logo i inne elementy identyfikacji wizualnej, ale i wygląd etykiet czy opakowań dostosowany był do wymogów związanych z panującymi obecnie trendami. Dzięki omówionym analizom wypracowana zostaje strategia marketingowa.

W Papajastudio tworzymy i realizujemy dokładne prace strategiczne, aby przynosiły jak najlepsze efekty biznesowe, aby firma, niezależnie od jej doświadczenia na rynku, nieustannie się rozwijała.

Wiedząc już jak przebiega proces brand consultingu i kreowania marki od podstaw, postaw na profesjonalizm i doświadczenie. Współpraca z nami to przede wszystkim dialog i wsłuchiwanie się w Twoje indywidualne potrzeby, a także wiedza i obiektywność w doradzaniu Tobie i Twojej marce.

Prace strategiczne przeprowadzaliśmy m.in. dla marek Wiśniowski, Konspol, Salon Smaków, Inglot, Kazar, Tarczyński, Herbapol.

Zobacz nasze case study.

Zobacz także brand design i projektowanie opakowań.

Papajastudio, agencja brandingowa Kraków, Warszawa.