Zwrócono się do nas z prośbą o zaprojektowanie znaku dla Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz systemu informacji wizualnej AED w przestrzeni publicznej Krakowa i na terenie małopolski.

Projektując kompletną identyfikację wizualną i system informacji dotyczący lokalizacji użyliśmy kolorów związanych z pogotowiem ratunkowym (czerwony i biały) oraz oznakowaniem AED w innych krajach (zielony i biały).

Stworzyliśmy logo, opracowaliśmy slogan „Impuls życia” oraz zaprojektowaliśmy spójny, przejrzysty i czytelny system informacji.

Logo AED znalazło się w zestawieniu najlepszych znaków graficznych II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych, a także zostało wybrane przez niemieckie wydawnictwo TASHEN do publikacji prezentujących najlepsze znaki z całego świata.

Zobacz podobne realizacje

immegras - projektowanie logo

Rebranding

Immergas