Na pytanie czy da się projektować nowy system identyfikacji wizualnej przy zostawieniu obecnego logo są dwie możliwe odpowiedzi:

  1. Tak, da się przejść proces rebrandingu przy zostawieniu obecnego logo;
  2. Nie, nie da się przeprowadzić rebrandingu z zostawieniem obecnego logo.

A więc od czego to zależy? Jak zawsze w życiu, od sytuacji wyjściowej marki i od kontekstu, w którym dana marka funkcjonuje.

Często zostawienie logo związane jest z tym, że jesteśmy częścią większej grupy. Było tak w przypadku naszego klienta, Immergas Polska, gdzie firma matka, to włoski Immergas Sc.r.l. A logo marki jest jedno dla wszystkich krajów, stosowane zgodnie z opracowaną we Włoszech księgą znaku. Natomiast system identyfikacji wizualnej i de facto cały branding marki uwzględnić powinien każdorazowo kontekst rynkowy i to właśnie zarządzający poszczególnymi regionami decydują bądź o adaptacji włoskiego brandigu lub o opracowaniu nowej wizualnej komunikacji marki. Praca nad uwzględnieniem kontekstu rynkowego Polski i opracowania adekwatnego, wyróżnialnego i spójnego SIW z archetypem marki była naszym zadaniem dla Immergas Polska.

Identyfikacja wizualna - Immergas Sc.r.l. papajastudio.pl

Prace analityczne i prace strategiczne

Bardzo ważne we wstępnym etapie prac brandingowych jest rekonesans marki, czyli poznanie i zrozumienie potrzeb i oczekiwań zarządzających marką oraz zdefiniowanie sytuacji zastanej i opisanie komunikacji marki. Dlatego właśnie współpracę z agencją brandingową rozpoczyna się od warsztatu.

Są warsztaty różnego typu, które w ramach procesu rebrandingu, które przeprowadzają eksperci z agencji brandingowej, jak na przykład:

  • warsztaty briefingowego (około 4 godzinne),
  • warsztaty strategiczne (około 8 godzinne),
  • warsztaty marki (2 dniowe),
  • warsztaty kreatywne (1 dniowe).

Celem warsztatu jest wysłuchanie potrzeb, wspólne opisanie zadania, któremu mamy sprostać oraz poznanie istoty zleconego projektu. Poznajemy charakter pracy i branży, a także historię firmy. Podczas warsztatu porozmawiamy o celach projektu i o rezultatach, jakie ma przynieść marce.

Zakres tematyczny dotyczy stworzenia manifestu brandu czyli, m.in.: komunikacja B2C, zmiany komunikacji z funkcjonującego prawie wyłącznie 2 modelu B2B, budowanie strategii marki, rozwój marki w zakresie komunikacji, USP.

Warsztat powinien być spotkaniem z kluczowymi osobami z firmy. Agencja brandingowa daje rekomendacje dotyczące sposobu komunikacji i budowania silnej tożsamości wizualnej marki.

Po warsztacie zespół agencji brandingowej opracowuje dokument podsumowujący warsztat wraz z rekomendacjami co do dalszych działań. Dokument ten posłuży działowi marketingu, jak i będzie drogowskazem w dalszych etapach prac dla zespołu kreatywnego. My przedstawiamy w nim także nasz sposób pracy nad zleconym nam projektem wraz z potwierdzeniem harmonogramu. W warsztacie z ramienia agencji brandingowej Papajastudio z reguły biorą udział: Brand Consultant, Strategy Manager i Communication Manager. Ale są też warsztaty, na które angażuje się badaczy, semiotyków, socjologów, projektantów czy copywriterów.

Zespół agencji brandingowej papajastudio.pl

Prace zespołu kreatywnego

Mając wspólnie wypracowane założenia dotyczące komunikacji marki, zespół kreatywny studia brandingowego przystępuje do pracy nad kreacją motywu przewodniego marki.

Motyw przewodni systemu identyfikacji wizualnej marki jest tym czym motyw przewodni filmu, a zatem zapamiętywalnym tłem spajającym wszystkie materiały firmowe, promocyjne, marketingowe i sprzedażowe firmy.

Motyw będzie przewijał się̨ przez wszystkie elementy systemu identyfikacji wizualnej, nadając im spójność i niepowtarzalny charakter.

Na potrzeby stworzenia silnej marki warto też definiować tzw. brand differentiatiors, czyli elementy charakterystyczne takie jak typografia, slogan (claim), kolory, użycie fotografii i inne. Dla każdej marki są̨ one projektowane i dobierane indywidualnie. Dzięki temu tworzymy wizualną opowieść́ marki, wspierając założenia komunikacyjne ustalone na wcześniejszych etapach prac.

Mając opracowany motyw przechodzimy do zaprojektowania elementów systemu identyfikacji wizualnej, w skrócie zwanego SIW, wraz ze stworzeniem opisu layoutów (wzorcowych grafik) i dołączeniem plików źródłowych wraz z instrukcją dalszej pracy z brandem w postaci Brand Manula, zwanego też wzornikiem identyfikacji wizualnej lub Księgą Marki.

Prace wdrożeniowe.

Etap, na którym wiele marek notuje ogromne upadki, to wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej. W przypadku Immergas Polska wdrożenie przebiegło wzorcowo! A zatem obejmowało:

  • pełne szkolenie osób z działu marketing,
  • założenia rebrandingu i prezentowane były przedstawicielom kadry managerskiej
  • element storytellingu marki oraz aspekty brandignu są każdorazowo omawiane z każdym nowym pracownikiem i każdym partnerem handlowym.

Wsparcie agencji brandingowej Papajastudio towarzyszyło Immergas przez cały okres wdrożenia nowej tożsamości wizualnej i kontynuowane jest do dziś dnia. Niektóre zaprojektowane elementy systemu identyfikacji wizualnej dla Immergas możecie zobaczyć tutaj.