Prev Next

Robert Latoś

Projekt Logo

  • Rober Latoś to wyjątkowy artysta młodego pokolenia, który sukcesy osiąga nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą, choćby w Singapurze. Jego najnowszy project “The Art of Making Art” to cykl 12 obrazów wystawianych w 3 miejscach na ziemi. Artysta zwrócił się do nas z prośbą o stworzenie logo.

  • Malarstwo Roberta w dużej mierze nawiązuje do klasyków w rodzaju Tycjana oraz Giorgione. Znak stanowi minimalistyczną oprawę jego obrazów, a oprocz inicajłów w logo można zobaczyć również zdekonstruowaną ramę.

  • Na bazie znaku stworzyliśmy także czystą, elegancką stronę oraz wyszukany katalog wystawy wraz z drukami akcydensowymi. Główną role odgrywa w nich złoty kolor.