Prev Next

Polska Komisja Filmowa

Projekt logo

  • Do grona naszych klientów dołączyło Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) powierzając nam zadanie liftingu logo Polskiej Komisji Filmowej (PKF). Głównym założeniem było stworzenie znaku spójnego z identyfikacją SFP.

  • Wynikiem naszych prac jest logo, które jak każdy świetny znak, posiada kilka metafor. Logo przedstawia zarówno kamerę, jak i kadr filmowy. Zastosowana kolorystyka oraz zmiękczone linie nawiązują do logo SFP. Logo występuje zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji.

  • Dzięki naszym działaniom, Polska Komisja Filmowa, która reprezentuje polskie produkcje filmowe za granicą, będzie odznaczać się silnym, rozpoznawalnym wizerunkiem, spójnym z logo Stowarzyszenia Filmowców Polskich.