Prev Next

KRK Airport im. Jana Pawła II

Wydawnictwo dla pilotów

  • Naszym klientem było krakowskie lotnisko, a dokładniej, spółka "LHC KRK Airport Service" dbająca o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa lotniczego.

  • Naszym zadaniem było opracowanie wydawnictwa dedykowanego dla pilotów na temat zasad bezpieczeństwa i regulacji prawnych w polskiej przestrzeni powietrznej.

  • Zdecydowaliśmy się na format "kieszonkowy" (11,5x14 cm) oraz wersję elektroniczną, umieszcozną na dołączonej mini płycie CD. Najważniejszym kryterium była użyteczność, czyli zaprojektowanie informacji w taki sposób aby szybko i łatwo możnał je było odnaleźć i odczytać.