Prev Next

Bielsko-Biała

Katalog wizerunkowy

  • Miasto Bielsko-Biała, które w 2013 r. dokonało odświeżenia swojego wizerunku, zleciło nam wykonanie pierwszego wydawnictwa w nowej szacie graficznej.

  • Zgodnie z wypracowanymi przez nas założeniami na etapie rebrandingu, opracowaliśmy layout dla katalogu wizerunkowego miasta. Linia graficzna opiera się o motyw wynikający z logo i z elementów architektonicznych miasta. 

  • Katalog opracowany został w wersji polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Użyty font to Meta Pro, która pojawia się również w logo i pozostałych materiałach wizerunkowych miasta. Dobraliśmy format publikacji (21x21 cm), oraz dokonaliśmy składu i łamania tekstu. Całość wydawnictwa bazuje na pięknych zdjęciach.