Prev Next

AED

Projekt logo

  • Zwrócono się do nas z prośbą o zaprojektowanie znaku dla Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz systemu informacji wizualnej AED w przestrzeni publicznej Krakowa.

  • Użyliśmy kolorów związanych z pogotowiem ratunkowym (czerwony i biały) oraz oznakowaniem AED na świecie (zielony i biały) projektując kompletną identyfikację.

  • Stworzyliśmy logo oraz spójny, przejrzysty i czytelny system informacji Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w Krakowie.